BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Projekti

29 12.20.

U okviru projekta “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ Novi Travnik dobio 30 kontejnera za staklo

U okviru regionalnog projekat “ Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu”, Javnom komunalnom poduzeću JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik uručeno je 30  kontejnera za staklenu ambalažu ukupne vrijednosti od 27.270,00 KM.

Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj „Naled“ iz Srbije, Asocijacija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH i operaterima sistema „Sekopak“ iz Srbije, „Pakomak“ iz Sjeverne Makedonije, „Ekopak“ iz Bosne i Hercegovine   i Zajednica jedinica lokalne samouprave ZELS, pokrenuli regionalni projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu”.

Projekat se provodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji s ciljem da se poveća količina prikupljene i reciklirane staklene ambalaže, uz postavljanje novih kontejnera. Jedan od ciljeva projekta je da se u pilot općinama u sve tri države stopa prikupljanja staklene ambalaže poveća za 20 %. U pitanju su Niš i Sombor u Srbiji, Štip i Ilinden u Sjevernoj Makedoniji, Bihać i Novi Travnik u Bosni i Hercegovini”.

Grad Bihać i Općina Novi Travnik nisu slučajno izabrani. Ekopak ima dugogodišnju uspješnu saradnju sa komunalnim poduzećima Komrad Bihać i JKP „Vilenica- Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, koji prikupljaju i u sistem Ekopaka isporučuju ne samo stakleni ambalažni otpad, već i plastiku, papir i višeslojnu ambalažu.

Projekat upravljanja staklenom ambalažom provodi se u okviru programa razvojne suradnje sa privatnim sektorom – develoPPP.de koji financira Njemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj.

IMG_5288.JPG
IMG_5289.JPG
IMG_5290.JPG
IMG_5287.JPG

Arhiva