BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Projekti

16 12.15.

Općina Foča - Ustikolina u Federaciji BiH pridružuje se Sistemu Zelene tačke

Općina Foča - Ustikolina u FBiH, 16.12.2015. - Danas je u 13:00h potpisan ugovor o pridruživanju ove općine u Sistem Zelene tačke. Potpisu ugovora su prisustvovali načelnik općine Foča u FBiH – Ustikolina Zijad Kunovac i V.D. direktor JKP „Ušće“ Ustikolina Admir Borović, te pomoćnik direktora za saradnju s lokalnom zajednicom Ekopaka Hasan Ahmetspahić.

Ugovorom su se partneri obavezali da će se izvršiti nabavka 12 kontejnera za uspostavu 4 eko-otoka, te će se izvršiti uređenje površina na lokacijama na kojima će biti postavljeni eko-otoci. Općina Foča - Ustikolina u Federaciji BiH je 16-ta općina u kojoj Ekopak gradi efikasan, dugoročan, održiv i transparentan Sistem Zelene tačke po uzoru na vodeća iskustva i prakse u ostalim evropskim zemljama članicama PRO EUROPE-a.

IMG_0121 (Large).JPG
IMG_0120 (Large).JPG
IMG_0122 (Large).JPG

Arhiva