BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

22 08.19.

Ekopak eko-patrola

Ekopak je u sklopu Sarajevo Film Festivala organizirao eko-patrolu, koja je imala zadatak da obilazi eko otoke, provjerava da li se ambalažni otpad propisno odlaže, te da informira građane o važnosti pravilnog odlaganja ambalažnog otpada i njegove reciklaže.

Eko-patrola bila je vidno brendirana i opremljena posebnim korpama za odlaganje ambalažnog otpada, kako bi građanima direktno pomogli da svoju plastičnu, papirnu i staklenu ambalažu propisno odlože. 

Zainteresirani građani su mogli dobiti i letke s informacijama o ispravnom načinu odlaganja ambalažnog otpada, ali i male nagrade ako pravilno odlože ambalažni otpad.  

 
IMG_2038.JPG
IMG_1943.JPG
IMG_1899.JPG
IMG_1828.JPG
IMG_1822.JPG
IMG_1808.JPG

Arhiva