BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

04 09.14.

Međunarodni aerodrom Sarajevo dobio posude za selektivno odlaganje ambalažnog otpada

Uvažavajući činjenicu da kroz sarajevski aerodrom prođe više od 600.000 putnika u toku godine, te da je segment zaštite okoliša zastupljen u njegovom poslovanju, uspostavljena je saradnja između Međunarodnog aerodroma Sarajevo i Ekopaka, koja je rezultirala Ekopakovim uručenjem 10 setova posuda za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada. 

Postavljena infrastruktura će omogućiti putnicima i korisnicima usluga da na sarajevskom aerodromu selektivno odlažu ambalažni otpad, kao što je to praksa na svim aerodromima koji posluju po svjetskim standardima.

Na ovaj način Međunarodni aerodrom Sarajevo jača svoj imidž u segmentu društveno odgovornog poslovanja, a Ekopak širi svijest o potrebi i značaju odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada.

Ekopak 1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg

Arhiva